image

Vergis U niet ! Ook na de aanpassingen aan het KB blijft het aanstellen van een veiligheidscoördinator op uw werf nog steeds noodzakelijk wanneer er twee of meer aannemers werken zullen uitvoeren !

Wij kunnen U daarbij helpen. Sinds de invoering van de veiligheidscoördinatie in 2001 hebben wij een expertise kunnen opbouwen in de veiligheidscoördinatie. Tientallen werven hebben wij reeds begeleid als veiligheidscoördinator.

Wij gaan dan ook niet licht over de veiligheid op uw werf en nemen onze taak ernstig op. U zal ons dan ook regelmatig zien opduiken op uw werf.

De veiligheidscoördinator heeft een adviserende taak inzake de veiligheid en de gezondheid op de werf. Hij staat bouwheer en architect bij en wijst alle betrokken partijen op de tekortkomingen inzake veiligheid en gezondheid.

Per werfrondgang worden daarom de tekortkomingen opgetekend in een verslag dat aan alle betrokken partijen wordt overgemaakt.

Deze verslagen worden opgenomen in het coördinatiedagboek van deze werken. Dit coördinatiedagboek zal, evenals het VGplan, steeds aanwezig zijn op de werf zodat het door alle betrokkenen kan worden ingekeken en geraadpleegd.

image

Op het einde van de werken ontvangt de bouwheer een volledig dossier (het postinterventiedossier) waarin alle elementen zijn opgenomen die van nut zijn bij het gebruik en latere onderhoud van het door U gerealiseerde project.

De veiligheidscoördinator vraagt alle belangrijke documenten op bij de betrokken bouwpartners en bundelt die in dit postinterventiedossier.

Als veiligheidscoördinator-ontwerp zal het onze opdracht zijn om o.a. volgende taken uit te voeren, zoals opgelegd door het KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen van 25 januari 2001 en de aanpassingen van 19 januari 2005 :

 • Het opstellen van het veiligheids- en gezondheidsplan, waarin de keuzen, bedoeld in artikel 17 van de wet, worden opgenomen, alsook de voor de veiligheid- en de gezondheid kritieke fases waarop de coördinator-verwezenlijking ten minste op de bouwplaats moet zijn;
 • Het aanpassen van het veiligheids- en gezondheidsplan aan elke wijziging aangebracht aan het ontwerp;
 • Het overmaken van de elementen uit het veiligheids- en gezondheidsplan aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen betreffen;
 • Het schriftelijk in kennis stellen van de betrokkenen van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes (coördinatiedagboek);
 • Het adviseren van de opdachtgevers inzake de overeenstemming van het document gevoegd bij de offertes met het veiligheids- en gezondheidsplan en het in kennis stellen van eventuele niet-overeenstemmingen;
 • Het openenen van het postinterventiedossier, het bijhouden en het aanvullen;
 • De overdracht van het veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de opdrachtgevers;
 • Het schriftelijk vaststellen van deze overdracht.
image

In deze fase van de studie zal de veiligheidscoördinator met de architect samenzitten om de opeenvolgende (voor)ontwerpen en de materiaalkeuze/bestekteksten te bespreken en eventueel bij te sturen. De veiligheidscoördinator maakt van deze vergaderingen een verslag op. Deze verslagen worden opgenomen in het coördinatiedagboek van deze werken.

Als veiligheidscoördinator-verwezenlijking zullen wij o.a. de volgende opdrachten uitvoeren :

 • Het aanpassen en overmaken van het veiligheids- en gezondheidsplan aan de tussenkomende partijen voor zover deze elementen hen betreffen;
 • Het schriftelijk in kennis stellen van de betrokkenen van hun eventuele gedragingen, handelingen, keuzen of nalatigheden die in strijd zijn met de algemene preventieprincipes (coördinatiedagboek);
 • Het aanvullen van het postinterventiedossier in functie van de elementen van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan die voor de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk van belang zijn;
 • Het overdragen van het geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan, het coördinatiedagboek en het postinterventiedossier aan de opdrachtgever;
 • Het schriftelijk vaststellen van deze overdracht.

De veiligheidscoördinator heeft een adviserende taak inzake de veiligheid en de gezondheid op de werf. Hij staat bouwheer en architect bij en wijst alle betrokken partijen op de tekortkomingen inzake veiligheid en gezondheid. Per werfrondgang worden daarom de tekortkomingen opgetekend in een verslag dat aan alle betrokken partijen wordt overgemaakt. Deze verslagen worden opgenomen in het coördinatiedagboek van deze werken. Dit coördinatiedagboek zal, evenals het VGplan, steeds aanwezig zijn op de werf zodat het door alle betrokkenen kan worden ingekeken en geraadpleegd.

Op het einde van de werken ontvangt de bouwheer een volledig dossier (het postinterventiedossier) waarin alle elementen zijn opgenomen die van nut zijn bij het gebruik en latere onderhoud van het door U gerealiseerde project. De veiligheidscoördinator vraagt alle belangrijke documenten op bij de betrokken bouwpartners en bundelt die in dit postinterventiedossier.