Plaatsbeschrijving

Men dient hier twee verschillende vormen van plaatsbeschrijvingen te interpreteren, de technische plaatsbeschrijvingen voor en na aanvang der werken, en de plaatsbeschrijvingen bij huur, intrede en uittrede. Beide types worden door ons kantoor aangeboden en opgevolgd.

Opmetingen

Voornamelijk wordt hier bedoelt de opmeting van het gebouw/constructie en zijn terrein. Een gedetailleerde opmeting met als doel eventuele verbouwings-of uitbreidingswerken te laten plaatsvinden. De eventuele oude en bestaande as-build plannen zijn bijna nooit zoals de toestand werd uitgevoerd. Voor de integratie en mogelijke oplossingen is de korrekte meting wel van belang.

In dit opzicht beschikt ons kantoor over het benodigd precisiemateriaal en kunnen wij dus ook de geschikte metingen uitvoeren, zowel planmatig (horizontale/vertikale snedes en gevels) als met de benodigde hoogtelijnen van het terrein ! Onze opmetingen worden digitaal uitgetekend en worden dan ook digitaal of op papier geleverd naar wens.

Muur overname

Info hierover is rechtreeks bij ons te verkrijgen.

Schade expertise

Technische schade-expertises worden op regelmatige basis door ons kantoor uitgevoerd, zowel als raadgevend eenzijdig verslag of als tegensprekelijk verslag.

Op basis van onze kennis en ervaring in de bouwwereld zijn wij uitgegroeid tot een vooraanstaand expertisekantoor voor de regio Vlaams-Brabant inzake schade-expertises en waterschades. Schade-expertises zijn in de eerste plaats bedoeld om een eventuele schadeoorzaak te achterhalen en hier een oplossing aan de bron aan te bieden. Men spreekt van een eenzijdig technisch raadgevend verslag met weinig waarde op een rechtbank, kan wel als rapport ter dokumentatie gebruikt worden, maar als het schaderapport niet tegensprekelijk werd opgesteld is de draagkracht hiervan op een rechtbank ook miniem.

Dergelijk raadgevend verslag heeft eerder als doel een oorzaak en een voorstel tot minnelijke schikking voor te stellen. Beide rapporteringsmogelijkheden worden door ons kantoor aangeboden.

Waterschade

Waterschaderapporten bestaan er ook in verschillende vormen, men spreekt van de registratierapporten en de tegenexpertiserapporten. Beiden worden door ons kantoor behandeld.