visie

APRO beschouwt architectuur als de integrale coherentie tussen het programma van eisen, de context en de vorm.

Na analyse van de inhoud, omgeving en individuele wensen streeft APRO naar een innovatieve stilering gestuurd door een vormelijke reductie en essentiële verpersoonlijking van het project. Het resultaat beoogt een expressie die sober in vorm is en waarbij het concept vanaf de beginfase rekening houdt met duurzaamheid, kwaliteit, energieefficientie, bouwkost en planning.

In functie van onze visie zijn wij genoodzaakt een totaalpakket aan te bieden dat uitgebreider is wat de deontologische norm als basis voorziet zoals o.a. kosten/batenanalyse, een energieprestatieanalyse, een gedetailleerde en samenvattende meetstaat, coördinatie en opvolging van de aanneming…

aanpak

In functie van onze visie zijn wij genoodzaakt een totaalpakket aan te bieden dat uitgebreider is dan wat de deontologische norm als basis voorziet zoals o.a. kosten/batenanalyse, een energieprestatieanalyse, een gedetailleerde en samenvattende meetstaat, coördinatie en opvolging van de aanneming.